1
Thời gian và thời lượng không giới hạn

Không có giới hạn về số lượng và thời lượng chuyển đổi video youtube sang MP3 và MP4.

2
Tải xuống miễn phí

Sau khi chuyển đổi video hoặc âm thanh, bạn có thể tải xuống mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

3
Chỉ cần cung cấp các liên kết hoặc từ khóa

Đặt các liên kết hoặc từ khóa YouTube trực tiếp vào hộp tìm kiếm của y2mate để tìm kiếm.

4
Hỗ trợ sử dụng đa nền tảng

Y2matis cho phép chuyển đổi các video độ nét cao như youtube, twitter, Facebook và Ted.

Chức năng chuyển đổi và tải xuống của công cụ y2mateis

Công cụ Y2mateis hỗ trợ nội dung 1080p độ nét cao, có thể chuyển đổi và tải xuống nội dung của các trang web video phổ biến như youtube, Facebook và tiktok để sử dụng cục bộ. Toàn bộ quá trình chuyển đổi miễn phí và không giới hạn. Để chuyển đổi hoặc tải xuống dưới dạng liên kết video hoặc từ khóa, bạn cũng có thể cài đặt chương trình mở rộng trong trình duyệt của mình, bằng cách xem video YouTube, chức năng tải xuống sẽ xuất hiện bên dưới, Tải xuống dễ dàng.

Youtube Video downloader
Firefox Browser
Tải xuống và cài đặt các tiện ích mở rộng từ đây